Hotels & restaurants

Er is nauwelijks een ander type gebouw te noemen dat zo veel uiteenlopende eisen kent als een hotel.