Druksystemen

Druksystemen worden gebruikt om rookvrije vluchtroutes te creëren. Normaal gesproken draait de ventilator met een bepaald toerental om de 50 Pa overdruk te verkrijgen die nodig is om voor een veilige vluchtroute te zorgen.