CO2-regeling

Aanbevolen wordt dat het CO2-gehalte in een binnenomgeving lager is dan 1.000 ppm.