Onderwijssector

De eisen aan HVAC-ventilatie in schoolgebouwen vragen om zorg en aandacht, zodat de lucht comfortabel is voor de leerprestaties en de ontwikkeling van scholieren en studenten.