Røgudluftning

Opretholdelse af et røgfrit område skaber en flugtvej og bedre adgang for brandfolk.