Brandsikkerhed og Røgudsugning

FläktGroup udfører brandtekniske foranstaltninger, således at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning via ventilationsanlæg minimeres. Et komplet spjældsikringssystem fra FläktGroup består af CE-mærkede brandspjæld, røgdetektorer og FlexiFire kontrolenheder. Hør nærmere hos din kontaktperson hos FläktGroup.