Tryksætningssystemer

Trykluftsystemer bruges til at skabe røgfri flugtveje. Normalt kører ventilatoren med en vis hastighed for at opnå et 50 Pa overtryk, der er nødvendigt for at skabe en sikker flugtvej.