Nemocnice

Nemocnice mají specifické řešení pro čistotu vzduchu, protože se jedná o velmi roznamité budovy, které obsahují různé typy místností se specifickými nároky na čistotu prostředí.