Letiště

Řízení čistoty vzduchu na letištích je stejně náročné a složité jako řízení letového provozu.