Čisté prostory & Laboratoře

Pokud jde o zacházení s nebezpečnými látkami, má nezanedbatelné prostředí velkou důležitost.