Ochrana údajů

Toto jsou naše podmínky použití pro webové stránky FläktGroup včetně zásad ochrany osobních údajů. Odkazy níže na "FläktGroup", jsou odkazy na společnost FläktGroup jako poskytovatele této webové stránky (dále jen "Stránky"), pokud to nevyplývá z toho, že určitá stránka nebo jiná služba uvádí jinou entitu, tomuto subjektu. Společnost FläktGroup bude za účelem poskytování svých webových stránek a těchto podmínek používání dodržovat zákony. Vzhledem k tomu, že společnost FläktGroup zahrnuje subjekty na celém světě, vezměte prosím na vědomí, že jestliže je jiná společnost uvedena jako poskytovatel určitého webu nebo služby, vnitrostátní právní předpisy země, ve které je tento subjekt založen, mohou stanovit různá nebo dodatečná pravidla. V takovém případě bude platné vnitrostátní zákony uplatňovat a dodržovat takový subjekt v požadovaném rozsahu.