Silniční tunely

Silniční tunely vyžadují odvětrání, aby se zabránilo hromadění výfukových plynů od vozidel a udržovalo se kvalitní ovzduší pro cestující.