Železniční tunely

Železniční tunely musí být odvětrávány, aby se odstranilo nebezpečné nahromadění znečišťujících látek, snížilo se nebezpečí kouře při vzniku požáru a odstranilo se teplo od vlaků a jiných elektrických zařízení.