Sportovní haly & stadiony

Sportovní haly, nákupní centra, plesy, prezentační prostory a multifunkční arény jsou povinny zvládnout velké množství účastníků, kteří provádějí různé činnosti.