ReCOOLER® HP

Introduktion Snabbfakta
 • Integrerad kyla/värme och återvinningssystem till eQ luftbehandlingsaggregat. Optimerad lufttemperatur inomhus (sommar och vinter) med alla funktioner i samma luftbehandlingsaggregat och extremt hög energiåtervinning med 8 EER

  • Plug-play, endast elinstallation behövs
  • Hög driftsäkerhet
  • Hög energieffektivitet

  • Tillgänglig i eQ Prime och Master
  • Integrerad värme- och kylåtervinning
   - Scrollkompressor med PM-motor
   - Patenterat avfrostningssystem
  • Fabrikstestad innan leverans
  • Hög total köldfaktor EER och värmefaktor CoP
  • Kan användas med VAV (variabel luftvolym)
  • Ingen kondensator på taket
  • Enkel åtkomst för service