Kierownik Działu Inżynieryjnego

Miejsce pracy: Ołtarzew