Farmacja

Wysoki poziom kompetencji i wiedzy jest niezbędny w wysoce niezawodnych technologiach wentylacji pomieszczeń i powietrza procesowego w przemyśle farmaceutycznym.