Skip to main content

Køling af serverrum

Kravene for at kunne styre luften i et datacenter er kritiske; Hvis forholdene ændrer sig, kan data i værste fald gå tabt eller blive beskadiget.