Hoteller og restauranter

Der er næppe nogen anden form for bygning, der repræsenterer så mange forskellige krav som et hotel.